Spring til indhold

Fald i vareeksporten til Tyskland, men stigende til USA

09.11.2015  14:14
I september faldt vareeksporten 2,7 pct. i forhold til august eksklusive værdien af energivarer, skibe og fly fremgår det af de seneste sæsonkorrigerede tal for udenrigshandelen, som Danmarks Statistik i dag har offentliggjort.

Opgjort på samme måde er vareeksporten faldet 2,3 pct. i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud. Opgjort inklusive energivarer og eksklusive skibe og fly faldt vareeksporten i september med 2,6 pct. i forhold til august, mens faldet i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud er 3,2 pct.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”Faldet i september på 2,7 pct. i vareeksporten skal ses i lyset af den relativt store stigning i august på 4,7 pct. På tre og seks måneders basis har der været en tendens til fald i vareeksporten, men på tolv måneders basis er væksten på 3,9 pct. De nyeste tal giver endnu ikke en sikker indikation på, om de senere måneder tendens til fald er bremset. 

Faldet i september skyldtes især et fald i eksporten til Tyskland på 21,9 pct. som følge af fald i salget af vindmølledele.  Til gengæld steg eksporten til USA 30,5 pct. især som følge af øget afsætning af lægemidler. Set over tre måneder gør nogenlunde samme tendens sig gældende med en faldende vareeksport til Tyskland og stigende til USA. Set over tolv måneder er vareeksporten til Tyskland dog steget 2,4 pct., mens eksporten til USA er øget 23,6 pct. og til Kina 22,4 pct.”


 ""