Spring til indhold

Redegørelsesdebat om status for regeringens indsats
for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal

Udviklingsminister Ulla Tørnæs gjorder den 6. februar 2019 status for regeringens arbejde med den særlige indsats for religions- og trosfrihed og beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne på området. Dette skete ved en redegørelsesdebat i Folketinget.
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtalte i den forbindelse:
 
”Med redegørelsesdebatten i dag skriver vi Danmarkshistorie. Det er nemlig første gang, at Folketinget har en styrket beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, på dagsorden. Og en styrket indsats på området er helt nødvendig. Stadigt flere mennesker lever med væsentlige begrænsninger i deres religions- og trosfrihed, og i de seneste år har der været mange eksempler på decideret forfølgelse. Det gælder ikke mindst kristne minoriteter, hvor det anslås, at mere end 200 mio. kristne verden over er forfulgt. Jeg ser frem til at drøfte regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal med Folketinget. Redegørelsesdebatten viser, at regeringen prioriterer indsatsen, og at vi leverer på regeringsgrundlaget. Særligt når det gælder mobilisering af det internationale samfund, er vi længere i dag, end jeg havde turdet håbe, da vi lancerede initiativet.”
 
Regeringen har blandt andet bidraget til at sætte et større internationalt fokus på religions- og trosfrihed og religiøst forfulgte ved afholdelsen af et højniveaumøde om religions- og trosfrihed i København samt gennem udviklingsministerens deltagelse i det første udenrigsministermøde om religionsfrihed nogensinde i Washington sidste år.
 
Regeringen har ligeledes bidraget til at sætte fokus på religions- og trosfrihed i Danmarks udviklingsarbejde og har blandt andet afsat 5 mio. kr. til at skabe konkrete projekter, der fremmer religions- og trosfrihed.
  
Regeringens redegørelse er tilgængelig på
Folketingstidendes hjemmeside.