Spring til indhold

Information om det fælles visumansøgningsskema

Det fælles visumansøgningsskema er tilgængeligt på de danske visumudstedende repræsentationer samt hos de eksterne samarbejdspartnere i tilfælde af outsourcing. Skemaet er ligeledes tilgængeligt på Udlændingeservices hjemmeside.

Ansøgningsskemaet stilles til rådighed gratis og findes på de danske repræsentationer, hvor der udstedes visum. I tilfælde af outsourcing findes ansøgningsskemaet her.

Ansøgningsskemaet findes på "ny i danmark,dk" hjemmeside.

Hver enkelt ansøger skal udfylde eget skema, også selvom man ønsker at rejse med personer, som er indskrevet i samme pas.

Ansøgningsskemaet foreligger i det officielle sprog i det medlemsland, hvortil der anmodes om visum, samt i værtslandets officielle sprog.

Konsulatet informerer ansøgerne om, hvilke(t) sprog der kan anvendes til at udfylde ansøgningsskemaet.