Spring til indhold

Medicin på rejsen

Det er dit ansvar at undersøge, om du kan tage din medicin med til det land, du skal besøge. Sørg for at få den korrekte dokumentation med. Især hvis du rejser med medicin i store mængder eller medicin, der indeholder euforiserende stoffer.

Når du skal have medicin med på rejse, kan myndighederne i udlandet kræver dokumentation for, at den medbragte medicin er til eget forbrug.

Derfor bør du medbringe et pillepas på rejser inden for Schengen-området, eller en medicinattest fra egen læge på rejser uden for Schengen.

Pillepas (Schengen-attest)

Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du finde en vejledning i, hvordan du udfylder et pillepas.

Et pillepas udstedes af dit apotek, så du kan til enhver tid henvende dig dér, hvis du har spørgsmål til attesten.

Medicinattest fra egen læge (rejser uden for Schengen-området) 

Hvert land kan have egne regler for medbragt medicin. Du bør henvende dig til det relevante lands ambassaden, for at høre, hvilke krav der stilles.

Det er vores erfaring, at følgende praksis som regel gælder.

 • Få din egen læge til at skrive en attest, som angiver:
  • Dit navn, fødselsdato og pasnummer
  • Hvad du behandles for
  • Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • Hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag)
 • Attesten bør som minimum skrives på engelsk.
 • Det er nødvendigt at få stemplet/legaliseret attesten i Udenrigsministeriet.
 • Husk altid at rejse med medicinen i original emballage.

Det er vigtigt, at du spørger landets ambassaden, om det er et krav, at attesten oversættes til lokalsprog.

Læs mere om legalisering, og se, hvor du kan henvende dig, hvis du har yderligere spørgsmål.

Spørg også ambassaden om din attest og evt. oversættelse skal sendes til ambassaden efter den er legaliseret den i Udenrigsministeriet. Det gælder ikke for de lande, der er en del af Apostille-konvention.

For kontaktoplysninger på andre landes ambassader i København, kan du åbne dokumentet; The Copenhagen Diplomatic list.

Medicin med posten

Når du er i udlandet bør du hverken sende eller få tilsendt medicin med posten. Hvis du står i en særlig situation, og har brug for medicinen bør du grundigt undersøge, hvilke regler der gælder i både afsender- og modtagerland.

Medicin med til Danmark

Bor du i udlandet og skal have din medicin med til Danmark, kan du henvende dig til Lægemiddelstyrelsen.

Mail: privates.import@dkma.dk
Telefon: +45 4488 9393

Blisterpakker med piller