Spring til indhold

Tyveri og røveri

Hvis du mister dine penge eller dine dokumenter på rejsen, er det vigtigt, at du melder det til politiet og får en kopi af eller en kvittering for anmeldelsen.

Penge

Pas godt på dit kreditkort - og vær forsigtig, når du bruger det.

Hvis du mister dit kreditkort eller dine penge - og ikke har mulighed for at arrangere en almindelig pengeoverførsel via et af de private pengeoverførselsbureauer - kan danske ambassader og konsulater i de fleste tilfælde hjælpe med at få penge frem til dig. Men kun til brug for hjemrejse og kun, hvis der er nogen i Danmark, der vil lægge ud for dig.

Det kan være din familie, venner, din bank, dit forsikringsselskab eller din arbejdsgiver, som kan indbetale det beløb, du har brug for, på ambassadens eller konsulatets bankkonto. Når ambassaden eller konsulatet har fået sikkerhed for beløbet, får du pengene udbetalt i lokal valuta. Pr. 1. januar 2016 koster denne service 955 kr. pr. påbegyndt time.

Danske kreditkort kan spærres hos Pengeinstitutternes Betalings Service, PBS, på telefon
+45 44 89 29 29 (døgnåbent) eller via din bank.

Mistet pas

Mister du dit danske pas, kan danske ambassader og konsulater inden for almindelig åbningstid udstede et midlertidigt dansk pas, også kaldet et provisorisk pas. Hvis der ikke er en dansk ambassade eller et dansk konsulat i det pågældende land, vil du i nogle tilfælde kunne få udstedt et særligt EU-nødpas på en af de andre EU-landes ambassader eller konsulater.

Husk at henvende dig på den lokale politistation i udlandet for at melde dit pas stjålet eller bortkommet, og husk at få en kopi af anmeldelsen eller en kvittering fra politiet. Ambassaden eller konsulatet og dit forsikringsselskab skal bruge politianmeldelsen.

I helt særlige tilfælde kan det være muligt at få udstedt et midlertidigt pas uden for ambassadens eller konsulatets almindelige åbningstid, men der skal være tungtvejende grunde til det, f.eks. ulykke, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien, som nødvendiggør at du skal hurtigt hjem. I sådanne tilfælde kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på tlf. +45 33921112, e-mail: BBB@um.dk, som efter en konkret vurdering af sagen vil forsøge at hjælpe dig. Det bemærkes, at der kan være tilfælde, hvor det ikke vil være praktisk muligt for ambassaderne og konsulaterne at hjælpe dig uden for åbningstid.

Du skal være opmærksom på, at både det danske midlertidige pas og EU-nødpasset er tidsbegrænsede rejsedokumenter, som først og fremmest er beregnede til at gøre det muligt at rejse hjem. Der er ikke samme sikkerhed for, at disse pas anerkendes af udenlandske myndigheder på samme vilkår som det almindelige pas. For eksempel anerkender USA kun danske midlertidige pas til brug ved udrejse, ikke ved indrejse.

Gebyr

Inden for almindelig åbningstid er gebyret for udstedelse af et midlertidigt pas kr. 955.

Der opkræves forhøjet gebyr for udstedelse af midlertidigt pas uden for ambassadens eller konsulatets almindelige åbningstid. Det forhøjede gebyr reflekterer den gennemsnitlige samlede ekstra tid, som ambassadens eller konsulatets medarbejder skal anvende for at udstede pas på et tidspunkt, hvor ambassaden eller konsulatet ellers er lukket. Gebyret dækker bl.a. medarbejderens transporttid og tiden anvendt på åbning og lukning af ambassaden.

Ved udstedelse af et midlertidigt pas uden for ambassadens eller konsulatets åbningstid på en hverdag opkræves et gebyr på 2.155 kr. Hvis der i samme ekspedition udstedes flere midlertidige pas, opkræves et gebyr på 2.155 kr. for det første pas og herefter 955 kr. pr. pas.

Ved udstedelse af et midlertidigt pas på ambassadens eller konsulatets officielle lukkedage/helligdage opkræves et gebyr på 3.080 kr. Hvis der i samme ekspedition udstedes flere midlertidige pas, opkræves der et gebyr på 3.080 kr. for det første pas og herefter 955 kr. pr. pas.

Tyv stjæler fra rygsæk

Anmeld altid tyveri til politiet