Spring til indhold

Sprogportal

Alle årskursister er velkomne til at logge på sprogportalen.

 
""

På sprogportalen finder du en oversigt over alle hold i alle sprog, tidsplan for undervisningen for hvert enkelt hold, samt diverse relevante links til brug i undervisningen.

Log på sprogportalen her: sprogportalen.um.dk

""

Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Asiatisk Plads 2 F
1448 København K
Tlf.: 3392 1553
Mail: sprog@um.dk

  

Klik her, hvis du vil ...

> Tilmelde dig et kursus

> Se kursuskalenderen

> Læse mere om vores kurser

> Se vores priser

> Downloade kursuskataloget

Tilmelde dig nyhedsbrevet