Spring til indhold

Oceanien

Oversigt over Danmarks repræsentationer i Oceanien pr. 1. januar 2015.

""  

Rød: Ambassade - Blå: Handelskontor - Orange: Generalkonsulat
Klik på kortet for at hente en komplet oversigt med forklaringer (i PDF).

Klik her for en forklaring af repræsentationstyper

 

Land By Repræsentationstype Nettoudgift DKK 2014 Antal udsendte juni 2015 Antal lokaltansatte juni 2015
Australien Canberra Ambassade 6.771.826 2 6
Australien Sydney Generalkonsulat 4.272.937 1 7
New Zealand Auckland Handelskontor 162.118 0 2
  Total   11.206.881 3 15

Bemærkninger:

Tabellen viser den realiserede nettoudgift pr. repræsentation i 2014. Tallene indeholder lønudgifter for både udsendte og lokalt ansat personale, driftsudgifter til husleje, sikkerhed mv. samt indtægter vedr. eksportfremmearbejde og borgerservice.

Repræsentationstypen er opgjort pr. 1. 1. 2015, mens nettoudgifterne er fra 2014.

Antal udsendte og lokalt ansatte er opgjort som antal personer pr. juni 2015.