Spring til indhold

Ændringer i Danmarks repræsentationsstruktur 2014

Regeringen har besluttet at gennemføre en reform af Danmarks repræsentationsstruktur i udlandet i 2014 under overskriften "Danmark i verden – nye magtcentre, nye markeder".

"" 
Grøn: Nye repræsentationer - Rød: Repræsentationer, der lukker.


Reformen af repræsentationsstrukturen gennemføres, med enkelte undtagelser, pr. 1. august 2014. Reformen består af følgende tiltag:

Åbninger og opprioriteringer

Danmarks tilstedeværelse på en række centrale vækstmarkeder styrkes ved at

  • Åbne ambassader i NigeriaColombia og Filippinerne.
  • Åbne et handelskontor i Lagos i Nigeria.
  • Styrke flere repræsentationer for at kunne forfølge muligheder på vækstmarkeder i f.eks. Kina, det sydlige Afrika, Tyrkiet, og Peru samt i vækstlommen i Erbil i Irak.

Indsatsen for at fremme demokrati- og reformprocessen i Myanmar/Burma styrkes ved at:

  • Repræsentationskontoret i Yangon opgraderes til en ambassade.

Endeligt styrkes indsatsen i EU’s vigtigste beslutningscentre og Arktis ved at: 

  • Bemandingen på EU-repræsentationen i Bruxelles og ambassaderne i Tyskland, Frankrig og Storbritannien styrkes.
  • Der afsættes flere ressourcer til at dække Arktis. I første omgang er der dialog med det ny sekretariat for Arktisk Råd i Tromsø for at afsøge mulighederne for at få placeret en medarbejder der.

Lukninger og reduktioner

For at finansiere de nye repræsentationer og opprioriteringer vil der ligeledes være en række ambassadelukninger og steder, hvor bemandingen reduceres. Formålet er at prioritere indsatsen og samlet set få mest muligt for pengene.

Danmark vil fortsat følge og samarbejde med disse lande og fremme danske interesser de pågældende steder, men det kommer til at ske på en anden og mindre intens måde. Desuden vil en række af opgaverne de pågældende steder blive prioriteret og varetaget af andre af vores repræsentationer.

Lukninger og reduktioner omfatter: 

  • Ambassaderne i Cypern, Luxembourg, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, handelskontoret i Milano samt repræsentationskontoret i Libyen lukkes. 
  • Repræsentationskontoret i Niger udfases, og ambassaden i Burkina Faso kommer fremover til at varetage landeprogrammet for Niger. 
  • I Afghanistan vil ambassaden kunne reduceres over de kommende år i forbindelse med at det danske engagement i landet strømlines.
  • Der vil ske reduktioner eller stillingsnedlæggelser en række steder. Det gælder bl.a. i Rumænien, Nederlandene, Portugal, Albanien, Argentina, Malaysia, Vietnam (Ho Chi Minh City) og Marokko.

Øvrige tiltag

Udenrigsministeriet vil fremover i højere grad se på muligheden for alternative repræsentationsformer, samlokalisering etc.