Spring til indhold

Controller

Controller er en stabsfunktion i Udenrigsministeriet

Controller har ansvaret for at analysere den samlede risikovurdering i Udenrigsministeriet og medvirke til at forbedre og sikre kvaliteten i udenrigstjenestens opgavevaretagelse på økonomi- og regnskabsområdet ved gennemførelse af undersøgelser og rådgivning i forbindelse med enhedernes efterlevelse af instrukser og regelsæt på det økonomi-administrative område.

Endvidere er Controller revisionsmyndighed for revision af Den Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Controller bidrager herudover til forenkling af administrative regler og procedurer.

Controller er ansvarlig for underretning af Direktionen og varetager den énstrengede kontakt til Rigsrevisionen.

Controller er formand for Udenrigsministeriets tilsynsstyregruppe.

Kontorchef Anders Bjørn Hansen, tlf. 33921006, controller@um.dk