Spring til indhold

Brexit

Den 29. marts 2017 indgav Storbritannien officielt erklæring om, at Storbritannien ønsker at træde ud af EU. Den britiske udtræden reguleres af traktatens artikel 50, der giver det udtrædende medlemsland to år til at forhandle en udtrædelsesaftale med EU på plads. Storbritannien træder derfor ud af EU den 29. marts 2019.

Den britiske beslutning om at træde ud af EU vil påvirke mange sektorer af dansk erhvervsliv – det gælder også fiskeriet og forarbejdningsindustrien. EU har nemlig gjort fiskeripolitikken til et fælles anliggende, da både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Danmark har lange traditioner for at fiske i hele Nordsøen, hvor Storbritannien har en stor del af farvandsområdet. Med den britiske udtræden af EU, vil det fælles fiskerisamarbejde ændre sig. Derfor kan Brexit få stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri.

Der forhandles for indeværende om en udtrædelsesaftale mellem EU27 og Storbritannien, som har til hensigt at sikre en ordnet britisk udtræden af EU. Aftalen er endnu ikke på plads, om end der er opnået principenighed om, at Storbritannien i en overgangsperiode frem til udgangen af 2020 fortsat vil følge EU’s regler, også på fiskeriområdet, såfremt den samlede udtrædelsesaftale vedtages.

Der vil også være forhandlinger om det fremtidige forhold mellem EU27 og Storbritannien, der bl.a. vedrører fiskeriområdet. De forhandlingerne vil først rigtigt gå i gang, når forhandlingerne om den britiske udtræden er afsluttet.

Danske fiskere har i perioden 2012-2016 årligt landet fisk fanget i britisk farvand til en værdi mellem 700 millioner og én milliard kroner. Det svarer til omkring en tredjedel af hele den årlige danske landingsværdi – og hvis vi taler vægt er det omkring halvdelen af de danske fangster. Derfor arbejder Danmark også målrettet for en gensidig god aftale, også på fiskeriområdet.

Publikationer

Kommissionens side om Brexit forhandlinger

Kort over britisk farvand


Kilde: House of Lords rapport - Brexit: fisheries