Spring til indhold

Forsvarsmateriel

Den danske eksport af forsvarsmateriel udgjorde knap 2 mia. kr. i 2011 og sendes hovedsageligt til EU-landene og USA som underleverancer. Sektoren tæller et halvt hundrede virksomheder med nogle få større spillere og en række mindre og mellemstore virksomheder. I praksis fører Danmark en tilbageholdende politik med hensyn til våbeneksport, bl.a. gennem en restriktiv anvendelse af kriterierne i EU’s Fælles Regler for våbeneksport.

billede af radar

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Sektoren i hovedtræk

 

Kontrol med udførsel af konventionelle våben
I Danmark kræver såvel fremstilling som udførsel af våben justitsministerens tilladelse. For udførsel gælder i medfør af våbenloven et principielt forbud. Udførsel kan dog ske med justitsministerens tilladelse i hvert enkelt tilfælde efter konkret vurdering af en ansøgning herom.

Ansøgning om tilladelse til udførsel af våben indgives til Justitsministeriet. Forsvarets Materieltjeneste rådgiver på Forsvarsministeriets vegne Justitsministeriet, hvis der er tvivl om, hvorvidt et bestemt produkt er omfattet af våbenloven. Justitsministeriet hører Udenrigsministeriet, som vurderer ansøgningerne i lyset af dansk våbeneksportpolitik og de forpligtelser, Danmark har påtaget sig i det internationale samarbejde.

Eksportansøgninger vurderes desuden under hensyn til de øvrige forpligtelser, Danmark har påtaget sig i det internationale samarbejde. Der udstedes ikke udførselstilladelser i strid med en våbenembargo vedtaget i FN, OSCE eller EU.

Dual use
Det er ikke kun eksport af våben, som kan true den internationale fred og stabilitet, hvis udstyret falder i de forkerte hænder. Det gælder også produkter med dobbelt anvendelse, som er genstand for stigende opmærksomhed.

Eksportkontrol er kontrol med udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse (dual use produkter), dvs. civile produkter, der også kan anvendes militært. Udførsel af disse produkter er i de fleste lande undergivet en række forbud og begrænsninger og må kun eksporteres med forudgående tilladelse.

Eksport af forsvarsmateriel og serviceydelser
Danske virksomheder producerer kun få færdige våben. Forsvarsmateriel udføres navnlig som delkomponenter til våbensystemer, som færdiggøres i andre lande.

Hovedaftagerne er USA og EU-landene. Den samlede værdi af permanente udførselstilladelser i 2011 udgør ca. 1.775. mio. kr., hvilket er ca. 1.006 mio. kr. mindre end i 2010. Værdien fordeler sig med ca. 742 mio. kr. til EU-landene, heraf hovedsagelig Storbritannien, Holland, Sverige og Tyskland, ca. 734 mio. kr. til Nordamerika, heraf langt størstedelen til USA, ca. 231 mio. kr. til det øvrige Europa, ca. 2 mio. kr. til Asien, ca. 12 mio. kr. til Australien, ca. 19 mio. kr. til Syd- og Mellemamerika, 0 mio. kr. til Afrika og ca. 35 mio. kr. til Mellemøsten.

Eksportrådgivning gennem Forsvarsattachéer

Regeringen ønsker, at dansk eksport kommer højere op i gear. Der skal satses på de nye vækstlande og en offensiv markedsføring af danske styrkepositioner. Dansk forsvars markante bidrag til internationale operationer giver Danmark profil og ”goodwill” i mange lande og regioner. Dette kan udnyttes i markedsføringen af Danmark og forsvaret skal i den forbindelse spille en mere aktiv rolle både i markedsføringen og i etableringen af relevante kontakter for virksomhederne.
Her tænkes særlig på virksomheder inden for forsvars- og sikkerhedsområdet og virksomheder, der udvikler og sælger produkter med potentiale inden for området. Der kan således også være tale om at fremme af eksport af ikke-militært materiel, som kan anvendes af andre landes forsvar; her kan eksempelvis være tale om grøn teknologi.

I ovennævnte forbindelse lancerede Forsvarsministeriet deres ”Open for Business” initiativ i marts  2012. Et af elementerne i dette initiativ er en styrket anvendelse af forsvarsattachéerne til rådgivning af danske virksomheder.

De danske forsvarsattachéer er placeret på danske ambassader rundt omkring i verden og har unik indsigt i planer om indkøb af forsvarsmateriel, men også en unik mulighed for at kortlægge og skabe adgang til relevante interessenter i de lokale forsvarsorganisationer i forhold til alle typer indkøb.

De kan således levere bistand til danske virksomheder med det formål at fremme danske erhvervsinteresser og derved skabe grundlag for øget afsætning og vækst for danske virksomheder. Rådgivningsaktiviteter på forsvarsområdet skal naturligvis ske indenfor rammen af den danske linje for eksportkontrol.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
thetradecouncil@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til The Trade Council

""
Steen Thorsted
Sektorrådgiver
Forsvarsmateriel 

 

stthor@um.dk