Spring til indhold

Andre regler og krav

Her finder du korte beskrivelser over en række andre regler og lovkrav der kan være relevante i forbindelse med online eksport. Du vil også kunne finde henvisninger til hvor du kan finde mere information.

Produktansvar og krav

 

Nogle produkter skal leve op til specifikke produktkrav ift. mærkningsordninger og/eller produktdata. For at finde ud af, om dit produkt eller tjenesteydelse har særlige krav at leve på til kan du kontakte Indre Markeds Center. De kan også kontaktes, hvis du i forbindelse med din online eksport oplever nationale krav til produkter eller tjenesteydelser som du har behov for at få afklaret, og er kravene f.eks. ulovlige kan Indre Markeds Center hjælpe med at fjerne dem.

Ved tekniske spørgsmål vedrørende f.eks. oprindelsesmærkningskrav, CE mærkning og mærkning på tekstilvarer i diverse EU-lande kan du også kontakte Eksportrådets Eksportteknisk Rådgivning eksportteknik@um.dk som rådgiver om dette. De kan dog ikke rådgive om tekniske mærkningskrav, fx til hvor mange volt en maskine kan tåle eller sikkerhedsmærkningskrav på el varer osv., men kan dog henvise til nogen som kan.

Særlige regler for online eksport af fødevarer

 

EU-Kommissionen har udviklet den elektroniske database TRACES (TRAde Control and Expert System) til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med særlige levende dyr og animalske produkter, eksport til tredjelande, af særlige levende dyr og animalske produkter, samt handelsdokumenter til særlige animalske produkter.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde en brugervejledning til TRACES.

 

E-mærke/trustmark

 

Det er ikke et lovkrav at din virksomhed har et E-mærke. Dog kan det være en konkurrencemæssig fordel for dig at benytte det lokale trustmark i landet hvor du sælger dit produkt da dette giver forbrugeren en større tryghed ved at købe dit produkt eller din ydelse. Du kan finde en oversigt over trustmarks i Europa, Island og Norge her.

Derudover har Ecommerce Europe lanceret et fælles EU trustmark.

 

IPR

 

I forhold til beskyttelse af immaterielle rettigheder (også kaldet IP rettigheder), herunder patenter, brugsmodeller og designs kan du hos European Patent Organisation finde information om og adgang til ansøgningsproceduren i op til europæiske lande.  

Oversættelse af tekster

 

Ved online eksport kan der forekomme regler i de forskellige EU-lande om at dine oplysninger på din hjemmeside skal tilbydes forbrugerne på det pågældende lands sprog. Det er også sandsynligt at oplysninger om det produkt eller den service som din virksomhed tilbyder i et andet land skal gives på forbrugerens sprog i landet. Herunder regnes også manualer, vejledninger o. lign.

Er du i tvivl om reglerne på et af markederne, kan Eksportrådets rådgivere placeret på Danmarks ambassader og generalkonsulater rundt omkring i EU mod timebetaling hjælpe med at undersøge reglerne nærmere. Find frem til relevant rådgiver ved at kontakte ambassaden/generalkonsulatet på dit udvalgte marked her.  

Udenrigsministeriet
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
thetradecouncil@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til The Trade Council