Spring til indhold

Rammeaftaler

Der er indgået rammeaftaler mellem Udenrigsministeriet og følgende danske civilsamfundsorganisationer: ADRA Danmark, CARE Danmark, Caritas Danmark, Danmission, Danske Handicaporganisationer, Folkekirkens Nødhjælp, Ghana Venskab, Oxfam IBIS, Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Denmark, Red Barnet, Røde Kors i Danmark, Sex og Samfund, 3F, Ulandssekretariatet, VedvarendeEnergi, Verdens Skove og WWF Verdensnaturfonden.

Formålet med rammeaftalerne er at rammeorganisationerne, der alle over længere tid har demonstreret den nødvendige faglige og administrative kapacitet, sættes i stand til over en længere periode og på fleksibel vis at planlægge og gennemføre bistandsaktiviteter inden for rammeaftalens budget og i overensstemmelse med danske bistandspolitiske principper.

Grundtanken er, at rammeorganisationerne inden for de givne rammer selv identificerer, planlægger, iværksætter, gennemfører, monitorerer og evaluerer deres bistandsaktiviteter. Finansieringen sker med direkte hjemmel i de årlige finanslove og reguleres i henhold til de opnåede resultater vurderet i sammenhæng med bistandspolitiske målsætninger og principper. Som led i Udenrigsministeriets tilsynsvirksomhed foretages der løbende vurderinger og kapacitetsanalyser af rammeorganisationerne og deres aktiviteter.

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk