Spring til indhold

Ansøgningsfrister

For Oplysningsprojekter, herunder tv-produktioner er der tre årlige ansøgningsrunder.  Støtte til rejser og til besøg fra et udviklings-/vækstland kan søges løbende

Ansøgningsfrister:

Datoer for ansøgningsrunder i 2019 bliver snarest muligt offenliggjort.

Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier:

Der er løbende ansøgningsfrister, men der skal påregnes en sagsbehandlingstid på en måned fra modtagelse af ansøgning til bevilling/afslag.

I særligt hastende tilfælde, hvor der opstår en akut situation i et udviklings-/vækstland, kan sagsbehandlingstiden være kortere. Det anbefales at sende en orienterende mail til oplysningspuljen@um.dk.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk