Spring til indhold

Indledning

”Vi står sammen om at afslutte den polarisering, splittelse, konflikt og intolerance, som har præget Zimbabwe gennem de seneste år” (den globale politiske aftale).

Zimbabwe står ved en skillevej, hvor landet enten kan bevæge sig i en demokratisk retning eller gå tilbage til en mere autoritær styreform. Dette papir udstikker strategien for Danmarks engagement i Zimbabwe, på et tidspunkt hvor landet befinder sig midt i en vanskelig transitionsproces mod øget demokratisering. Den politiske situation i Zimbabwe er kompleks og skrøbelig. Tilbageskridt til splittelse og uro vil ikke bare bremse udviklingen i Zimbabwe, men kan også have en negativ effekt på hele det sydlige Afrika.
I den aktuelle situation er Danmark stærkt engageret i at hjælpe det zimbabwiske folk i dets kamp for et bedre liv karakteriseret ved stabilitet, social sikkerhed, økonomisk vækst og respekt for menneskerettighederne.

De første år efter uafhængigheden i 1980 blev Zimbabwe betragtet som en udviklingsmodel for og blev betragtet som ”Afrikas brødkurv”. Blot få årtier senere oplevede landet imidlertid stigende politiske uroligheder og krænkelser som følge af øgede interne magtkampe i landet. Dette kulminerede i 2008, hvor valgafhandlinger førte til omfattende vold og bragte økonomien til kollaps. Siden dannelsen af en samlingsregering i begyndelsen af 2009 er basale sociale serviceydelser dog blevet genskabt, og der er kommet gang i økonomien, mens en række grundlæggende demokratiske reformer fortsat lader vente på sig.

Under uafhængighedskampen var Danmark en stærk støtte for et frit og uafhængigt Zimbabwe. Sidenhen hjalp Danmark med opbygningen af en ny nation gennem omfattende udviklingsprogrammer i 1980’erne og 90’erne. Det uafhængige Zimbabwe kom godt fra start og skabte store sociale fremskridt for den brede befolkning, mens udfordringer med fordelingen af jorden, ejendomsrettigheder og skabelsen af demokratiske rettigheder for hele befolkningen forblev uløste.

Efter dannelsen af samlingsregeringen i 2009 har Danmark øget udviklingsbistanden betydeligt og styrket de diplomatiske forbindelser. Siden krisen i tiden frem til 2008 har Danmark gjort en stor indsats for at reetablere adgangen til sundhed og uddannelse, bl.a. gennem fordeling af undervisningsmateriale til samtlige elever i folkeskolen og løn til sundhedspersonale. I samme periode har Danmark bidraget til, at to millioner af de fattigste i Zimbabwe er blevet hjulpet ud af akut fødevaremangel. Efter disse indledende humanitære indsatser har Danmark rettet fokus på at støtte mere langsigtet og bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med zimbabwiske partnere både i regeringen og alle dele af civilsamfundet.

Dette landepapir beskriver strategien for det danske engagement i Zimbabwe fra 2013 til 2015. På grund af den skrøbelige politiske kontekst i Zimbabwe og de store usikkerheder knyttet til udviklingen i landet opererer strategien med forskellige scenarier, som muliggør at den danske indsats fleksibelt kan tilpasse sig forandringer i landets politiske situation.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk