Spring til indhold

Danida Market Development Partnerships: 80 millioner kr. til forretningsidéer for en bedre verden

Danida Market Development Partnerships har afsluttet ansøgningsrunden i 2018. Små- og mellemstore virksomheder deltager i syv ud af 10 nye markedsdrevne partnerskaber.  

Ansøgningsrunden 2018 for Danida Market Development Partnerships (DMDP) er afsluttet med stor søgning. Der er givet tilsagn om støtte til de ti stærkeste partnerskabsprojekter, som gennem en kommerciel bæredygtig forretningsidé skal bidrage til at skabe lokal vækst, bedre jobs og indtægtsmuligheder med særligt fokus på kvinder og unge. Virksomhederne betaler selv for deres deltagelse og for eventuelle investeringer forbundet med parternskabsprojekterne.


De ti partnerkonsortier vil nu arbejde videre med at udvikle mere detaljerede projektforslag. Udviklingsprocessen strækker sig over en periode på fire til seks måneder, hvor konsortierne får vejledning og sparring fra Udenrigsministeriet og de relevante ambassader. De ti partnerskabsprojekter er:


  • CARE Danmark med dansk SMV Bluetown og tech start-up Sandholt; formål: Fremme internet-opkoblinger som katalysator for udvikling i landdistrikter samt bruge digitale teknologier til at styrke landbrugsproduktionen og lette adgang til markeder.
  • WWF Danmark med dansk SMV Plastix; formål: Indsamling og genanvendelse af plastic og fiskenet i Kenya for blandt andet at skabe forbedrede indtjeningsmuligheder i fire amter i det sydlige Kenya.
  • BoP Innovation Center med Arla Foods; formål: Bedre indtjeningsmuligheder for kvinder på landet i Bangladesh gennem udvikling af et netværk af salgsagenter med fokus på ernæring.
  • The Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU), Verdens Skove, Ulrich Walter/Lebensbaum og dansk start-up AM Breweries; formål: Bedre indtægter for småbønder i Kafa regionen i Etiopien gennem kommerciel, økologisk certificering af kaffe fra småbønder. Innovativ brug af kaffeblade til brygning af cider-lignende drik i Danmark.
  • We Effect med COOP DK og SMV African Coffee Roasters; formål: Etablering af kommerciel økologisk kaffeproduktion i Kenya for at etablere nye kenyanske high-end kaffeprodukter og styrke indtjening for småbønder.
  • Self Help Africa med SMV Golden Bees Ltd. og dansk SMV Swienty; formål: Udvikling af økologisk honning- og bivoksproduktion blandt småbønder og flygtninge i nordlige Uganda.
  • Helvetas med AtoZ Textile Mills; formål: Nedbringe tab af afgrøder efter høst i Tanzania ved at udbrede brugen af hermetisk lukkede sække for at forhindre mug og skadedyr.
  • ICCO Cooperation og SMV Evers Specials; formål: Øge indtjeningen for småbønder i Myanmar ved at øge produktionen af mungbønner af høj kvalitet til eksportmarkedet.
  • Integrated Rural Development Foundation og SMV Vila SARL; formål: Skabe bedre indtjeningsmuligheder for filippinske småbønder ved at udnytte skallen fra kokosnødder til et substratmateriale, der bruges til at dyrke planter i.
  • Philippine Business for Social Progress og Kennemer Foods; formål: Bidrage til øget kakaoproduktion i filippinerne ved at inddrage småbønder, der i dag primært dyrker kokospalmer.

Om Danida Market Development Partnerships

Vil din virksomhed også være med til at levere på verdensmålene og samtidig lave god forretning? Så kan Danida Market Development Parternships (DMDP) være en god model til at komme i gang.

Danida Market Development Partnerships promoverer kommercielt orienterede partnerskaber, der bidrager til at udvikle markeder og fremmer lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Et DMDP partnerskabsprojekt tager udgangspunkt i en forretningsidé drevet af én eller flere virksomheder, der driver ansvarlig forretning.

Forretningsidéen skal understøtte lokal udvikling og bidrage til at levere på Verdensmål 8 (lokal økonomisk vækst og beskæftigelse). Derfor kombinerer DMDP partnerskaber viden, løsninger og ressourcer fra virksomheder, civilsamfundsorganisationer, erhvervsorganisationer, myndigheder og andre relevante ikke-kommercielle partnere. Det giver mulighed for både at skabe mere transformative udviklingsresultater og levedygtig forretning.
 
DMDP afholder ansøgningsrunder en gang om året indtil 2020. For at komme i betragtning skal et partnerskab som minimum bestå af en privat virksomhed og en ikke-kommerciel partner. Én af partnerne skal være lokal. Ansøgningen indsendes af en ikke-kommerciel partner.  

Spørgsmål til DMDP og ansøgningsrunden bedes rettes til Udenrigsministeriets kontor for Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling (vbe@um.dk).


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Administrative guidelines