Spring til indhold

Pirateri

Pirateriet ud fra Afrikas Horn og i det Indiske Ocean er fortsat en global udfordring. Bekæmpelse af pirateri er af høj prioritet for den danske regering. Regeringen har derfor udarbejdet en langsigtet og bredspektret strategi for den danske indsats mod pirater. Indsatsen bidrager betydeligt til den internationale indsats.

Fraværet af en fungerende centralmagt og sammenbruddet af lov og orden i Somalia, kombineret med stor fattigdom, førte i 2009 og frem til en stærk stigning i piraterivirksomhed ud for Somalias kyst. En stor international indsats, som Danmark har bidraget til, har ført til en kraftig reduktion i antallet af succefulde angreb.

De underliggende årsager til pirateriet – og de kriminelle netværk bag – er dog fortsat til stede på land. For en søfartsnation som Danmark, der står for ca. 10 pct. af den globale transport på verdenshavene målt i værdi, er problemet mærkbart. Indsatsen mod pirateri er derfor af høj prioritet for den danske regering.

Dansk strategi for pirateribekæmpelse

Regeringen har udarbejdet en dansk strategi for pirateribekæmpelse. Med strategien skabes en sammenhængende, flerårig ramme for den bredspektrede danske indsats mod pirateri. Samtidigt sættes den danske indsats ind i en international kontekst.

Det overordnede formål med den danske indsats er at bidrage til, at farvandene ud for Afrikas Horn og det Indiske Ocean er sikre og sejlbare for dansk og international skibsfart. Indsatsen omfatter bilaterale og multilaterale politiske, militære, juridiske og kapacitetsopbyggende tiltag.

Pirateristrategien ligger i forlængelse af det danske Somalia politik papir, som sætter Danmarks politiske og bistandsmæssige engagement i Somalia ind i en strategisk ramme.

Danmark kan ikke løse pirateriproblemerne alene. Den danske strategi skal derfor ses som en del af den større internationale kontekst. Der er mange internationale aktører involveret i pirateri-bekæmpelse.

De internationale bestræbelser koordineres i regi af den internationale kontaktgruppe for pirateri ud for Somalias kyst (Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, CGPCS), som Danmark har været aktivt medlem af siden 2009, herunder varetaget formandskabet for den juridiske underarbejdsgruppe, der har kortlagt de juridiske udfordringer knyttet til pirateri. Arbejdsgruppen er pr maj 2014 omdannet til et virtuelt juridisk forum.

Den danske pirateribekæmpelse er ligeledes tæt forbundet med den bredere indsats for stabilisering i skrøbelige stater.

Læs mere om skrøbelige stater

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646