Spring til indhold

Ret til sociale serviceydelser og dagtilbud

Det er en betingelse for at have ret til hjælp efter serviceloven, at man har lovligt ophold i Danmark. Det drejer sig for eksempel om hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, ydelser til personer med handicap og ældre. Dine rettigheder til disse serviceydelser vil ikke blive ændret under udtrædelsesaftalen. Borgere med lovligt ophold i Danmark har ligeledes ret til ydelser efter dagtilbudsloven, herunder plads i en daginstitution, dagpleje mv.

Du kan læse mere om sociale serviceydelser og dagtilbud på Børne- og Socialministeriets samt Sundheds- og Ældreministeriets hjemmesider.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Ved et no deal-Brexit vil britiske statsborgere blive betragtet som tredjelandsborgere (det vil sige en borger fra et ikke-EU land). Imidlertid skelner serviceloven ikke mellem EU-borgere og tredjelandsborgere. Derfor vil alle britiske statsborgere, som efter no deal-Brexit fortsat har lovligt ophold i Danmark, også have samme ret til ydelser efter serviceloven, som før Brexit. Det samme gælder adgangen til dagtilbud, idet alle forældre med lovligt ophold i Danmark har ret til ydelser efter dagtilbudsloven.

Den eneste undtagelse er tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens §§ 86 og 87. Her gælder et optjeningsprincip (ophold 7 ud af de seneste 8 år) samt et krav om, at forældrene har tilstrækkelige danskkundskaber. EU-borgere er dog undtaget fra disse krav. Det indgår i den planlagte danske overgangsordning, at herboende briter også fortsat vil være undtaget. Det gælder dog ikke briter, der flytter hertil efter Brexit.

Du kan læse mere om, hvordan dine rettigheder på børne- og socialområdet påvirkes efter Brexit på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Der henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside for spørgsmål angående lovligt ophold efter Brexit.

Click here for English version.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

KONTAKT

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ret til kontantydelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

www.ufm.dk

ufm@ufm.dk

Spørgsmål vedrørende grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind