Spring til indhold

Hvad betyder et no deal-scenarie for Danmark?

I et no deal-scenarie vil Storbritannien fra den ene dag til den anden overgå fra at være et fuldt integreret EU-medlemsland med alt, hvad deraf følger til at være et ikke-EU land uden for det indre marked og toldunionen og uden nogle særlige samarbejdsaftaler med EU.

Det vil helt konkret betyde, at der fra udtrædelsesdatoen skal indføres told og omfattende toldkontrol på handel mellem EU og Storbritannien. Der vil også kunne opstå tekniske handelshindringer. Det sker bl.a., fordi virksomheder vil skulle have godkendelser, tilladelser og certificeringer for at handle mellem Storbritannien og EU, når først Storbritannien ikke længere er en del af EU, hvor myndigheders kontrol, afgørelser og certificeringer anerkendes mellem medlemslandene. Det vil lede til forsinkelser og øgede omkostninger ved handel til og fra det britiske marked. Der vil opstå forstyrrelser som følge af, at Storbritannien træder ud af samarbejdet på en række sektorområder. Det gælder områder såsom fiskeri, transport, miljø, energi og klima. Et no deal-scenarie kan i værste fald også få statsfinansielle konsekvenser, hvis Storbritannien ikke betaler sit finansielle mellemværende.

Samtidig opstår der usikkerhed om rettighederne for de borgere, der har benyttet den frie bevægelighed til og fra Storbritannien. Det vil altså sige for bl.a. danske borgere bosat i Storbritannien og for britiske borgere bosat i Danmark.

Storbritanniens beslutning om at forlade EU vil under alle omstændigheder få en række konsekvenser for Danmark, men særligt hvis Storbritannien forlader EU-samarbejdet uden en udtrædelsesaftale.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen