Spring til indhold

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017-2018

Verden er blevet mindre, og Danmark bliver på godt og ondt påvirket af begivenheder udefra. I opfølgning på udredningen om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik fra maj 2016 leverer regeringen med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi svar på de væsentligste eksterne udfordringer som Danmark står overfor netop nu.

""

Regeringen peger i strategien på fem emner, som bør have særligt fokus for Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2017-2018: